estimare – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

Articole având tagul estimare

Anunt privind sistemul de facturare in anul 2019

Adăugat de administrator în Anunturi pe 2 ianuarie 2019       Incepand cu anul 2019 facturarea consumului de apa se va face lunar , în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective   citite  sau estimate.

  1. Pentru lunile ianuarie , februarie si martie 2019 se vor emite facturi cu cantitati de apa estimate .
  2. Estimarea cantitatii de apa facturate  se va face pe baza istoricului consumului dvs.
  3. Regularizarea consumului si a platii se va face prin factura lunilor urmatoare.
  4. SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL va realiza pentru anul 2019  o planificare a perioadelor de citire a contoarelor (pe luni si zile), care va fi  comunicata tuturor clientilor.
  5. Citirea se va face o data la 3 luni, cu precizarea ca in lunile in care nu se fac citiri, consumul este estimat. Pentru a se evita estimarea consumului, clientul are posibilitatea transmiterii indexului in perioada 1 – 15 a fiecarei luni. Indexul poate fi comunicat asfel (click aici)
  6. Factura se achita in termen de 15 zile de emitere.
  7. Operatorul are dreptul să întrerupă furnizarea serviciului de apă și canalizare începînd cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.
  8. Neprimirea facturii nu constituie motiv de neplata .
  9. Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă constituie titlu executoriu.Taguri:  /  /  /