Despre noi – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

Despre noi


Societatea comercială EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL  a luat fiinta in temeiul Legii nr. 31/1990 , cu completarile si modificarile ulterioare si prin Hotararea nr. 54/03.09.2010 a Consiliului Local Suseni .

Aceasta este o  persoană juridică română, constituită sub forma unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu asociat unic comuna Suseni.

Societatea are ca obiect principal de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă (Cod CAEN 3600).

SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI  SRL este operator local specializat in domeniul producerii si distribuirii apei potabile , prestand servicii pentru 3600 locuitori.

Societatea  isi desfasoara activitatea prin modalitatea gestiunii delegate si furnizeaza servicii de utilitati publice prin exploatarea si administarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente , in baza contractului de delegare a gestiunii.

In vederea indeplinirii misiunii si a obiectivelor permanente societatea este organizata pe compartimente astfel :

 • compartiment financiar-contabilitate
 • compartiment audit intern
 • compartiment apa-canal
 • compartiment servicii edilitar gospodaresti

Alte activităţi :

 • Lucrări de instalaţii electrice
 • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
 • Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
 • Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii