Întrebări frecvente – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

Întrebări frecvente


Ce este contorul ?

        Contorul  este aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de dumnea voastră. Montarea se realizează exclusiv de SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL , pe branşament , la limita proprietăţii  private, fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile si  utilizat la determinarea cantităţii de apa consumată, în vederea facturarii.

Ce este  căminul pentru contorul de branşament ?

        Căminul  de bransament  reprezinta o construcţie componenta a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia;

        În cazul în care căminul de branşament se află pe proprietatea dumnea voastră, conform legislaţiei în vigoare, vă revine responsabilitatea de a asigura protecţia şi integritatea căminului, a contorului de apă, inclusiv a sigiliilor metrologice şi de montaj. 

        În cazul în care doriţi să schimbaţi amplasamentul contorului este obligatoriu să obţineţi aprobarea  SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL .

        Orice intervenţie asupra contorului este interzisă, putând afecta grav atât furnizarea serviciului cât şi calitatea acestuia.

        Căminul de apometru se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate (de regula la 1-2 m).