inghet – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

Articole având tagul inghet

Protejați contorul de îngheț

Adăugat de administrator în Anunturi pe 20 noiembrie 2018Protejați contorul de îngheț

      

Conform legislaţiei în vigoare utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a căminului de apometru, a contorului/aparatului de măsură de apă şi a vanelor ce echipează branşamentul.

Costurile de înlocuire a unui contor distrus de îngheţ vor fi suportate de către dumneavoastră. Vă recomandăm verificarea periodică a stării căminului de contor şi a  contorului pentru a preîntâmpina eventuale pagube materiale.

Protejarea corespunzătoare a contorului de branşament, dacă se află într-un cămin de contor neizolat, se poate realiza utilizând plăci din poliuretan sau polistiren extrudat.

Vă recomandăm să nu utilizaţi pentru izolare materiale care absorb umezeala (paie, textile, hârtie, vată de sticlă etc) şi să vă asiguraţi că rama şi capacul de protecţie sunt bine fixate, iar capacul este închis.

În zilele geroase, fără zăpadă, protejaţi suplimentar rama şi capacul cu o folie de plastic peste care puteţi turna pământ pentru a micşora inerţia termică a componentelor ce se află în căminul de contor. Asiguraţi-vă că pământul poate fi uşor de îndepărtat pentru a permite accesul la contor.

       Atenţie! 

       Nu folosiţi flacără deschisă şi nu turnaţi apă fierbinte pe contor. Oricare din aceste acțiuni pot deteriora contorul și instalația sau pot declanșa o avarie.

Dacă lipsiţi mai mult timp de la domiciliu, nu uitaţi să goliţi conductele interioare de apă. Cum se evacuează corect apa:

  • închideţi robinetul general aflat  inainte  de contorul de branşament
  • deschideţi în acelaşi timp consumatorii de apă (robinetele) de pe instalaţia interioară pentru ca apa aflată pe conducte să se scurgă;
  • deschideţi robinetul de golire până când nu mai curge apă, apoi închideţi-l la loc;
  • odată terminată golirea apei de pe conductele interioare, închideţi toate robinetele instalaţiei interioare, pentru a evita o inundare accidentală atunci când veţi reveni acasă şi veţi deschide robinetul de linie.

 

        Important!
      Protejaţi contorul pentru a preveni îngheţarea lui, asigurând însă în permanenţă accesul reprezentantului SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL  pentru citirea indexului.

Taguri:  /