Transmitere index contor apa prin WhatsApp – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

Transmitere index contor apa prin WhatsApp

Adăugat de administrator în Anunturi Transmitere index pe 18 aprilie 2019SC Edil Expert Publiserv Suseni SRL , operator local al serviciului public de apa in comuna Suseni , judetul Arges , aduce la cunostinta beneficiarilor ca incepand cu data de 01.05.2019 este disponibila o noua modalitate de transmitere a indexului autocitit ,respectiv  prin utilizarea aplicatiei WhatsApp , la nr. de telefon 0733.016789 , in intervalul 15-28 ale lunii in curs .

    In acest caz se impune atasarea unei fotografii a indexului de pe apometru si transmiterea urmatoarelor informatii :

           1. numele si prenumele abonatului

           2. indexul apometrului