Termene și condiții – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

Termene și condiții


Prin utilizarea şi vizitarea în continuare a site-ului https://edilexpertpubliservsuseni.ro/ („Site”) sunteți de acord cu termenele şi condiţiile aplicabile.

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica în orice moment termenele şi condiţiile aplicabile, fără a fi necesară notificarea prealabilă a utilizatorilor. Termenele și condițiile modificate vor deveni aplicabile imediat după publicarea lor pe site.

Utilizatorii sunt unicii responsabili pentru comentariile postate pe site-ul https://edilexpertpubliservsuseni.ro/ şi pentru consecinţele postărilor lor, inclusiv pentru respectarea cerintelor privind protectia datelor cu caracter personal. Administratorul Site-ului nu are nici un fel de responsabilitate pentru comentariile postate de utilizatori.

Postarea comentariilor implică garanţia din partea comentatorilor că sunt titularii tuturor drepturilor de autor asupra conţinutului, precum şi / sau că au obţinut consimţământul necesar postării acestora pe Site de la titularii drepturilor. În plus, prin postarea comentariilor pe Site fiecare dintre utilizatorii Site-ului întelege şi acceptă că este singurul responsabil şi va despăgubi Site-ul, administratorul acestuia sau terţii pentru orice prejudiciu ce decurge din acţiunile sale.

Administratorul Site-ului va înlătura orice comentariu la care a fost notificat că încalcă drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. Administratorul Site-ului îşi rezervă dreptul de a înlătura orice comentariu fără o notificare prealabilă a autorului.

Utilizatorii acordă Site-ului şi administratorilor acestuia dreptul de a publica şi utiliza în orice mod comentariile postate, inclusiv, dar fără a se limita la scopuri de promovare.