consum fraudulos – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

Articole având tagul consum fraudulos

FURTUL DE APA

Adăugat de administrator în Anunturi pe 24 noiembrie 2018FURTUL DE APĂ constituie INFRACŢIUNE şi se pedepseşte conform CODULUI PENAL

La finalul anului 2016 a fost promulgată legea privind modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare pentru utilităţi publice nr. 51/ 2006, publicat în MO nr 942 din 23 .11.2016.

Astfel, a fost adăugat art. 46.1, care stipulează:

 “Constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt săvârşite cu intenţie, următoarele fapte:

  1. Furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă “

 Pedepsele pentru această infracţiune sunt cuprinse între şase luni şi 3 ani.

Furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă, constituie infracțiune și se pedepsește ca atare. Furturile sunt săvârșite prin metode diverse, în funcție de “ingeniozitatea” fiecăruia, fie prin ocolirea apometrelor, fie prin branșarea ilegală la rețeaua de distribuție. Sunt considerate consumuri clandestine și cele în care consumul se face prin ruperea sigiliilor, demontarea contorului, montarea inversă, by-pass la contor sau orice alte modalități de sustragere a consumului fără a fi înregistrat în aparatura de măsură.

În cazurile de consum fraudulos de apă sau de distrugeri ori dereglări intenționate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă , SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL  are dreptul să desființeze branșamentele  realizate fără obținerea acordurilor legale și să sesizeze autoritățile competente.

Art 47 din Legea nr. 51 / 2006 precizeaza faptul ca : ’refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare – inregistrare , in scopul controlului , inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei .”
Pentru situațiile de consum clandestin, prejudiciul adus societății noastre, se consideră ca fiind cantitatea  stabilită conform Ordinului 92/N/1993 al MLPAT  facturandu-se 120 mc / lunar (consum pompa cu jet continuu , cf Normativului ) aplicate pe o perioada de maxim 36 luni anterioare depistarii , la tarifele in vigoare la data constatarii .

Taguri:  /  /