FACTURA – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

FACTURA

Adăugat de administrator în Anunturi pe 20 noiembrie 2018

robinet


Când se emite factura?

Factura se emite aproximativ la aceeaşi dată, lunar pentru toţi clienţii societăţii, pe baza citirii contoarelor sau estimării consumului în cazurile în care nu a fost posibil accesul la contor.

 În cât timp trebuie plătită factura?

Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).

Operatorul are dreptul să întrerupă furnizarea serviciului de apă și canalizare începînd cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.

Neprimirea facturii nu constituie motiv de neplata .

Contactati-ne la tel 0733016789 pentru a va informa asupra valorii acesteia si a termenului scadent .

Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie titlu executoriu.

Taguri:  /  /