Jurnal intervenții – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

Jurnal intervenții


AvarieGalesesti2019-01-04 13:00:00strada Principalamontat colier tabla reparatii
Lucrare programatăPădureni2018-12-28 13:00:00Strada principală-
AvarieOdăeni2018-12-12 10:30:00Strada principală-